Yetişkinlerde Stres

İnsanların çoğu farkına varmasa bile yoğun stres altındadır. Yaşamdaki herhangi bir değişiklik, zihinsel değişimler, sağlığımızda meydana gelen değişimler, şahit olduğumuz yorumlar, iddialar, anlaşmazlıklar ve çatışmalar strese sebep olmaktadır.

Stres insanların çevresel faktörlere verdiği tepki olarak tanımlanmaktadır. Stres insanlar üzerinde etki yapan ve onların davranış ve ilişkilerini etkileyen bir kavramdır.

Stres bir anda durup dururken ortaya çıkmaz stresin oluşması için insanın içinde bulunduğu ortam ve çevrede meydana gelen bir değişimin insanı etkilemesi gerekir. Herkes ortamındaki değişiminden etkilenmektedir fakat bazı bireyler bu değişimlerden daha fazla etkilenmektedir. Bu yüzden stres insanın yaşadığı ortamda meydana gelen değişimin insan üzerinde etki bırakması ile ilgilidir.

Stresle baş etmek için başvurulan yollara bakıldığında tipik davranış kalıpları görülmektedir. Stresli olaylar sonrasında sigara, yemek veya alkole yönelen insanlar oldukça fazladır. Bazı insanlar ise stres tepkisi olarak içe kapanır ve sorunlarla yüzleşmekten kaçınır. Yaygın olarak kullanılan bir diğer tipik davranış kalıbı ise aşırı tepki gösterme durumudur. Bu durum öfke nöbetleri, kırıcı olma veya kaygılanma olarak görülebilir.

Stres ile karşılaşmak oldukça basit bir şeydir ve her insan mutlaka stres ile karşılaşmıştır.  Stresten uzak bir yaşam sürmeye çalışma isteği bir hayalden öteye gidemez. Stres ile ilgili gerçek amaç stres ile mücadele etmeyi ve stres ile yaşamayı öğrenmektir.

Stres sırasında insanın vücudunda olan değişimlerden  “Stresin Fizyolojisi” yazımızda bahsetmiştik. Meydana gelen fizyolojik değişimleri öğrenmek isteyenler sitemizden stresin fizyolojisi yazısını okuyabilirler.

Stresi yönetebilmek ve bununla yaşamayı öğrenmek için stresi algılamak gerekmektedir. Bu yüzden stresle başa çıkmadaki ilk aşama stresörleri anlamak ve bunlara karşı önlemler belirlemektir. Ne olduğunda strese girildiğini bilmek stresle baş etmede önemli bir adımdır. Stresörün ne olduğu öğrenildiğinde ona hazırlıklı olmak ve ona karşı tepkileri değiştirmek kolaylaşır.

Stresin Belirtileri Nelerdir?

 Stresin fiziksel, duygular, zihinsel ve sosyal belirtileri vardır.

Fiziksel Belirtiler

 • Baş ağrısı
 • Uyku düzensizliği
 • Sırt ağrısı
 • Diş gıcırdatma
 • Çeneyi sıkma
 • Bağırsak düzensizlikleri
 • Döküntüler
 • Ülser
 • Yorgunluk

Duygusal Belirtiler

 • Kaygı
 • Endişe
 • Çabuk ağlama
 • Gerginlik
 • Öfke
 • Aşırı hassasiyet

Zihinsel Belirtiler

 • Konsantrasyon güçlüğü
 • Karar vermede güçlük
 • Unutkanlık
 • Aşırı hayal kurma
 • Düşük verimlilik
 • Hatalarda artış

Sosyal Belirtiler

 • İnsanlara güvensizlik
 • Başkalarını suçlamak
 • Sosyalliği azaltmak
 • Fazla savunmacı olmak
 • İnsanlarla tartışmak

Stresle başa çıkmada düzgün beslenmek, egzersiz, meditasyon, rahatlamak ve sosyalleşip yeni hobiler bulmanın rolü büyüktür.

Stresle başa çıkmada sosyal destek ve ailenin rolü önemlidir. İnsanlarla yakın bağların olması ve yeni bağlar kurmak insanların psikolojisinde iyileşmelere sebep olmaktadır. Sosyal destek nereden ve hangi koşuldan gelirse gelsin her daim birey için yararlı olacaktır.

Stres belirtileri gösterip stresle başa çıkmakta zorlanan kişilerin terapi görmesi kronik stresin getireceği hastalıklardan korunmak için ve daha sağlıklı bir yaşam için hayatidir.

Uzman Klinik Psikolog Tilbe Çankaya

Open chat