Yas Danışmanlığı

Kimilerine göre ölüm çıkmaz bir yol kimilerine göre bir seyahat kimilerine göre ise tehlikeli bir canavardır. Fakat ölümle ilgili 4 ortak ve herkes için aynı olan düşünce vardır. Ölüm sonsuzdur, geri dönüşü yoktur, kaçınılmazdır ve evrenseldir. Her insan ölüm ve yas durumu ile başedebilme gücüne sahiptir.

Bağ kurulan kişilerin kaybının güçlü bir üzüntüye sebep olması doğaldır. Yas tepkisi kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişim gösterir. Bazı toplumlarda ölüm kutlanırken bazılarında ölüm yıkıcı bir süreçtir. Her yas kendine hastır ve ölenin özellikleri, yas tutan kişinin özellikleri, yas tutan ve ölen kişi arasındaki ilişkinin özelliği, ölüm şekli, zamanı ve son olarak ölümle ilgili diğer konular yas sürecini belirler.

Yas danışmanlığında;

-Duyguların ifadesi

-Psikoeğitim süreci

-Bitmemiş işlerin ele alınması

-Yas duygusu ile başetme yollarının konuşulması

-Yasla bağlantılı diğer konuların ele alınması önemlidir.

Yas danışmanlığına başvurmak için en sağlıklı zaman, kayıptan 40 gün sonradır.

Open chat