Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Örüntüsü

  • İlişki kurmak istememe ve içe kapanık olmak
  • Çekingen yapıdadırlar
  • Yalnız kalmayı severler bu yüzden sosyal ortamlarda uzaklaşırlar ve sosyal ortamlarda varlık gösteremezler
  • Bireyin dikkati dış dünyadan iç dünyasına dönmüştür
  • Sıkılgan, kaygılı ve telaşlıdırlar
  • Aşırı hassaslık ve soğuk kişiliğin arasında kalırlar
  • Kişiler arası mesafeyi sağlamak isterler
  • Kendine yetebilme düşünceleri vardır
  • İç dünyalarına aşırı önem verirler
  • Sosyal becerilerde sıkıntı çekerler
Open chat