Özgül Fobiler

Özgül bir nesne ya da durum ile ilgili belirgin bir korku ya da kaygı hali duyulur. Bu durum çocuklarda kendini çığlık, ağlama, bağırma, tepinme, donakalma veya sıkıca sarılma şeklinde görülür. Fobi kaynağına her zaman doğrudan korku ya da kaygı duyulur ve o nesneden mutlaka kaçılır. Fobi kaynağının gerçek tehlikesinden aşırı orantısız bir tehlike atfedilir. Bu korku yüzünden kişilerin işlevselliği bozulmaktadır. Özgül fobilerde derinlerde yatan veya geçmişten gelen bir travma bulunması şart değildir. Fobik nesne ile karşılaşmak bile kişide beklenti anksiyetesine neden olmaktadır. Özgül fobi en fazla rastlanan hastalıklardan biri olsa dahi bu konuda uzmana başvuranların sayısı oldukça azdır. Fobilerin çoğu erken yaşta başladığı için kişiler ilk karşılaşmayı hatırlamamaktadır. 

Kedi, köpek, örümcek, yükseklik, fırtına, su, yüzme, iğneler, kan verme, yaralanma, kan korkusu gibi korkular özgül fobilere örnek olabilir.

Fobik nesne ile karşılaştığında kişilerde;

-Kalp çarpıntısı

-Kalp sıkışması

-Nefes darlığı

-Ağız kuruluğu

-Titreme

-Uyuşma

-Terleme

-Bayılma

gibi semptomlar görülür.

Open chat