Öfke Problemleri

Öfke kişiler kendilerini engellenmiş ve incinmiş hissettiklerinde ortaya çıkan bir duygudur. Öfke çoğu zaman sağlıksız ve kişilere zarar veren bir duygu gibi gözükse de, aslında öfke sağlıklı ve tüm insanların yaşadığı bir duygudur.

Öfkenin içe atılması bireylerde zarara sebep olmaktadır. Bu sebeple kişilerin öfke duygusunu tanıması, kontrol etmesi ve uygun zamanda uygun kişiye yöneltmesi önemlidir.

    Öfke yüzünden ortaya çıkan enerji bireylerin amaçlarını gerçekleştirmesi için kullanılabilmektedir. Öfkenin kontrol edilmesi durumu düşünüldüğü gibi bastırma veya tepkisiz kalma anlamına gelmemektedir, aksine kişinin iletişim becerilerini veya sorun çözme becerilerini kullanmayı başarabilmesidir

Öfkenin tanınması onunla başa çıkmada çok önemli bir faktördür çünkü öfkenin tanınması öfkeye neden olan ve ifadesini etkileyen faktörlerin de bilinmesidir.

Öfke iletişimi engelleyebilir, bu yüzden sakin ve sabırlı bir tutum gerginliği ve öfkeyi azaltabilecek yapıcı bir davranıştır.

Kişinin öfkesini kontrol etmesinin yolu, sorunu ertelemektir. Kişi öfkelendiği konuyu sakinleşeceği zamana kadar erteleyebilirse, o konu hakkında sağlıklı kararlar verebilir bu yüzden kişinin kendine zaman tanıması en doğrusudur. Aynı zamanda kişi öfkelendiği anda neden ve neye sinirli olduğu hakkında düşünebilirse, değer verdiği hangi ilkesinin çiğnendiğini görerek bu konunun kızmaya değer olup olmadığını gözden geçirebilir. “Dur-Düşün-Tepki Ver” ilkesini uygulayabilen kişiler düşünmeden hareket etmeyecekleri için hata yapma olasılıkları azalır.

Open chat