Obsesif Kompülsif Bozuluk

Psikiyatri tarihinde tanımlanmış ilk hastalıklardan biri OKB’dir. Obsesif Kompulsif Bozuklukta kişilerde obsesyonlar ve onların kaygısından ve ağırlığından kurtulmak için oluşan kompülsiyonlar mevcuttur. Obsesyonlar bilinçaltında kendiliğinden oluşan, tekrarlayan ve kişiyi sıkıntıya sokan dürtü ve düşüncelerdir. Kişiler çoğu zaman obsesyonlarının saçma olduğunu bilir fakat düşünmeye engel olamazlar. Kişiler her zaman obsesyonlarından uzaklaşmak isterler fakat obsesyonlardan uzaklaşmaya çalıştıkça daha fazla ortaya çıkarlar. İnsanlar obsesyonları takıntı, vesvese veya saplantı olarak tanımlarlar. Kompulsiyonlar, kişilerin obsesyonları durdurmak amacı ile yarattığı kurallı davranışlar ve düşüncelerdir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk bazen sadece obsesyon veya sadece kompulsiyon olarak gözükürken, aynı zamanda ikisi bir arada da gözükebilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk çocuklukta ve erken yetişkinlikte görülen ve çeşitli koşullar altında ortaya çıkan düzen, mükemmeliyetçilik, kontrol ve denetleme gibi kişilik özellikleri ile kendini belli edebilir. Titiz, kuralcı ailelerde yetişen kişilerin bir kısmı temizlik ve düzeni önemseyen kişilik geliştirebilirler.  Bu tarz özellikler kişinin sosyal, mesleki ve akademik hayatını olumsuz etkileyebilir.

Ergenlik döneminde özgüveni olumsuz etkileyecek olaylar, başarısızlıklar ciddiye alınmalıdır çünkü bunlar ileride Obsesif Kompulsif Bozukluk habercisi olabilir.

Bazı obsesyon alt tipleri diğerlerinden daha çok görünür bunlar, temizlik ve zarar verme saldırganlık obsesyonlarıdır. En sık görülen kompulsiyonlar ise obsesyonlarla bağlantılı olarak yıkama temizleme ve kontroldür. Bunlar dışında cinsellik ve simetri gibi obsesyon türleri de görülmektedir. Kompulsiyonların diğerleri ise sıralama, düzenleme, ve saymadır.

Obsesyon ve kompulsiyonlar zaman içerisinde değişebilir. Obsesif Kompulsif bozukluk yaşam boyu artıp azalır fakat kroniktir.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun semptomları bir çok şekilde görünebilir bunlardan biri de cinsel takıntılardır. Bunlar genellikle kişi için utandırıcı ve kabul edilemez durumlardır. Danışanda çocuklarıyla, aileleriyle cinsel ilişkiye girdiği düşüncesi veya eşcinsel olmakla ilgili düşünceler görülür. Cinsel takıntılar aynı zamanda eşcinsel olma korkusu olarak da görülebilir.

Sık görülen obsesyon tipleri saldırganlık, bulaşma, kuşku, cinsel, simetri, dini ve bedenle ilgili hastalık takıntılarıdır. Bulaşma obsesyonları en sık görülen obsesyonlardandır. İkinci olarak ise kuşku obsesyonları gelmektedir. Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında görülen kompulsiyonlar ise kontrol, yıkama, sayma, sorma- anlatma, dua etme, simetri- düzen ve biriktirme kompulsiyonları olarak sayılabilir.

Open chat