Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk depresyon, mani veya hipomani ataklarını içeren, bu ataklar dışında kişinin tamamen normal olduğu veya hafif düzeyde belirtiler gösterdiği bir duygudurum bozukluğudur. Majör Depresif Dönemde depresif mizaç, isteksizlik, iştah ve uyku artması veya çoğalması, konsantrasyon güçlüğü, suçluluk ve değersizlik hissi, enerji azalması ve intihar eğilimi gibi semptomlar en az 2 hafta boyunca görülmelidir. Manik Dönemde yükselme hali, büyüklük hissi, az uyku, çok konuşma, düşünce fazlalığı ve düşünceleri takip edememe, risk alma, alışveriş ve cinsel istekte artış en az 1 hafta boyunca görülmelidir. Hipomanik Dönemde büyüklük hissi, az uyku, çok konuşma, fikirlerini takip edememe, risk alma, alışveriş ve cinsel istekte artış en az 4 gün boyunca görülmelidir. DSM-5 tanı ölçütleri el kitabına göre bipolar bozukluk bipolar tip 1 ve bipolar tip 2 olarak ayrılmaktadır. Bipolar tip 1 tanısı için tek bir manik dönem görülmelidir Tip 2 için ise en az birer hipomani ve depresif dönem atağı geçirilmiş olmalıdır.  
Open chat