Çocuk Testleri

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

1939’da Psikolog Starke R. Hathaway ve Nöropsikiyatrist Charnley Mckinley tarafından hastaların psikiyatrik değerlendirmeleri ve tanıları kolaylaştırmak için oluşturulmuştur.
Mmpi “doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplanan ve 550 sorudan oluşan bir kişilik testidir. Amacı bireylerin kişisel ve toplumsal uyumunu değerlendirmektir.

DENVER-2 (Çocuklar için Gelişim Tarama Testi) 

Denver 0-6 yaş grubu çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmek amacı ile oluşturulmuş bir tarama testidir. Çocukların ince motor becerilerinin, kaba motor becerilerinin, dil becerilerinin ve sosyal- öz bakım becerilerinin yaşlarına uygun olarak gelişip gelişmediğini kontrol eder.

WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği)
David Wechsler tarafından ve 6-16 yaş arası çocuklar için geliştirilen bir zeka testidir. Wisc-r çocukların bilişsel yeteneklerini ölçer. Çocukların genel bilgilerini, soyut ve somut kavramlarını, kopyalama becerilerini, kendini ifade etme becerilerini, toplumsal yargı farkındalıklarını, kısa ve uzun süreli belleklerini, muhakeme yeteneklerini, el göz koordinasyonlarını ve neden sonuç ilişkilerini sorgular.

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
0-6 yaş arası çocukların gelişim düzeylerini ölçmek için kullanılan bir envanterdir. 154 maddeden oluşan bu test Dil bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri- özbakım olmak üzere 4 farklı gelişim alanını ölçer.

YALE BROWN (Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği)
1989 yılında Goodman ve arkadaşları tarafından geliştirilen bu ölçek obsesyon ve kompülsiyon belirtilerini ve şiddetini ölçmek için kullanılır. Bu ölçekte aynı zamanda 74 soruluk belirti kontrol listesi de bulunmaktadır. Ölçek hastanın bildirimleri esas alınarak yapılır.

Open chat