Sosyal Destek ve Öznel İyi Oluş

Öznel İyi Oluş

İyi bir yaşamın ne olması gerektiği ve iyi yaşam isteği iyi oluş ile ilgili tartışmaları başlatan nokta olmuştur.  Başkalarını sevmek, zevk almak ve kendini tanımak  iyi yaşamı tanımlayan bazı ölçütlerdir. Halk arasında mutluluk olarak geçen iyi yaşam durumu aslında öznel iyi oluş anlamına gelmektedir.

Öznel iyi oluş insanların yaşamlarını değerlendirmeleri durumudur. İnsanlar yaşam doyumu, başarma duygusu gibi genel yargılara, evlilik veya iş gibi yaşam alanlarına veya o anki duygusal durumlarının ne olduğuna dayanarak kendilerini değerlendirebilirler. İnsanlar kendi yaşamları hakkında yargıda bulunurlar.

İnsanlar olumlu duyguları fazla hissettiklerinde, ilgilerini çeken etkinliklerde bulunduklarında, duygularından memnun olduklarında öznel iyi oluş artmaktadır.

Öznel iyi oluşun üç temel öğesi bulunmaktadır bunlar genel doyum, hoş duygular ve düşük düzeyde hoşa gitmeyen duygulardır. Bu durumda öznel iyi oluşun yüksek olması durumu hoş olan duygulanımın hoş olmayandan daha fazla olmasıdır.  Yani insanın iyi olması kişinin yaşam doyumunun yüksek olması, çoğunlukla hoş duygular hissetmesi ve nadir olarak negatif duygular hissetmesi demektir.

İyilik olgusuna sahip olmak kolay değildir çünkü geçmiş gelecek ve şimdiki zamanda duygularımız farklılaşır. Geçmiş ile ilgili doyum, hoşnut olmak, gurur, huzur ve olumlu duygular hissetmek gerekmektedir. Gelecek için ise iyimserlik, umut, özgüven ve inanç hissedilmelidir. Şimdiki zamanda ise sıcaklık, neşe, sevinç ve rahatlık hissedilmelidir. Doyum sağlanan yaşam geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanda bu duyguların başarıyla yaşandığı bir yaşam olarak tanımlanır.

 

Sosyal Destek

 Sosyal destek tanımlanması zor bir kavramdır.  Sevildiğini ve korunduğunu bilen insanların sosyal desteğinin güçlü olduğu düşünülmektedir. Sosyal destek stres altındaki insanların çevresindeki insanlar tarafından sağlanan maddi ve manevi yardım olarak da tanımlanabilir.

Kriz zamanlarında sosyal desteğin büyük önemi vardır çünkü sosyal destek insanları yaşadıkları stresten koruyabilmektedir. Bu durumda önemli olan şey kişinin korunduğuna ve sevildiğine inanmasıdır.

Sosyal destek kavramı yalnızca duygusal destek anlamına gelmemektedir. Duygusal destek dışında bilgi desteği, maddi destek ve bir gruba ait olmayı hissetme durumunun birleşiminden oluşmaktadır.

İnsanlar iletişim sırasında aldıkları sosyal destek ile içinde bulundukları durumu tekrar değerlendirirler ve bu sayede stresli durumla başa çıkabilirler. Sosyal desteğin olması insanlarda fiziksel ve psikolojik sağlığı getirmektedir. Yalnızlık hissinin sağlık sorunları getirdiği bilinmektedir.

İnsanın stresli yaşam olayları ile mücadelesinde sosyal desteği olduğunu bilmesi kendini daha güçlü hissettirir.

Kişi yakın destek grubu ve profesyonel desteğin kötü durumlarda orada olduğunu bilirse yaşamdaki zorluklar ile mücadele edebilir. Yani sosyal destek ağlarının varlığı problemin getirdiği kaygıyı azaltır.

Sosyal desteğin yetersizliği insanlarda iyi oluş durumunu etkilemektedir. Sosyal destek iyi oluşun anahtarlarından biridir. Araştırmalara bakıldığında sosyal desteğin varlığının iyi oluşu arttırdığı görülmektedir.

Bu sebeple sosyal desteğin azlığı durumunda terapiye gidip profesyonel desteği sağlamak önemlidir. Çünkü sosyal destek sadece aile ve arkadaş desteği değildir. Profesyonel destek de sosyal desteğin önemli parçalarındandır ve profesyonel destek iyi oluş ve sosyal destek durumlarına pozitif katkı sağlamaktadır.

Sosyal destek azlığı veya iyi oluş durumunun düşük olduğunu hisseden kişiler terapi desteği görmelidir.

 

 

 

Uzman Klinik Psikolog Tilbe Çankaya

Open chat