Sağlıklı Eş Seçimi

Eş seçimi hayatın geri kalanını etkileyen ve belki de insanın hayatında verdiği en önemli kararlardan biridir. Hayatın geri kalanını nasıl yaşayacağımız eş seçimimizle alakalıdır. Çoğu zaman hayatımızın 3te birini seçtiğimiz eş ile geçiririz ve bu sebeple sağlıklı bir hayat ve aile yaşamı için bu sürecin oldukça düzgün geçmesi gerekir.

Eş seçiminde iki temel ilke vardır bunlar “benzerlik ilkesi” ve “bütünleme ilkesidir”. Benzerlik ilkesine göre yaş, ırk, etnik köken, toplumsal sınıf, eğitim ve kişilik benzerlikleri önemlidir ve bunlara göre eş seçimi yapılır. Bir diğer ilke ise bütünleme ilkesidir bu ilkeye göre kişilik açısından farklı ama tamamlayıcı özelliklere sahip kişiler seçilir.

 

İnsanlar eş seçimde genellikle uyumlu ve benzer kişileri seçmektedir. Yani ekonomik durum, mesleki benzerlik ve sosyal statü gibi özelliklerin benzer olması gerekmektedir. Eş adayının kendine benzer özelliklere sahip olmasının mutlu bir evliliği getirdiğine inanılır. Yetiştirilme tarzı, eğitim durumu, dini inanışı ve sosyokültürel yapıların benzer olması gerekmektedir.

 

Fakat bazı insanlar kendinde olmayan özellikleri ararlar ve bu durum evliliğin sıradan olma ihtimalini azaltır. Bu duruma ise Heterogami denir.

 

Başarılı bir eş seçimi için insanların evlilikle ilgili beklentilerinin gerçekçi olması gerekmektedir ve ortak özellikleri fazla olan insanların evlilikleri daha sağlıklı ilerlemektedir.

Eş seçimi üç aşamalı bir karar sürecidir. İlk aşamada kişinin kendisini çok iyi tanıması gerekmektedir. İkinci aşamada ise evlenmek istediği kişide hangi özelliklerin olmasını istediğini ve hangi özellikleri istemediğini kararlaştırmalıdır. En son da evlenmek istediği kişinin bu özellikleri karşılayıp karşılamadığına karar vermelidir.

Eş seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler;

 

Partnere Duyulan Hisler: ilişkide gerçek sevginin olması ve eş adayına sadece istek duyulmaması oldukça önemlidir. Bir ilişkide aşk ve cinsellik oldukça önemli olsa da sevginin varlığı ilişkiyi ayakta tutmaktadır.

Partnerin Fiziksel Özelliği: evlenmek istenilen kişinin beğenilmesi oldukça önemli bir faktördür. Fiziksel olarak beğenmek o kişiye hissedilenleri ve o kişinin sizin yanınızda hissettiklerini etkileyecektir.

Partnerin Kişilik Özellikleri: kişi için partnerinde istediği kişisel özellikler oldukça önemlidir ve evlenilecek kişiler bu özellikleri karşılamalıdır. Özellikle sevecen, güvenilir, dürüst, hoş görüşü ve öfkesini kontrol edebilen kişiler ilişkinin sağlığı için tercih edilmelidir.

Partnerin Eğitimi: evlenilecek kişinin sizinle aynı derecede eğitim alması oldukça önemlidir. Bu durum sorunları ele alış biçimlerinin ve iletişimin daha uyumlu olmasını sağlayacaktır.

Araştırmalara göre kadınlar partnerde ekonomik ve sosyal kaynaklardan yararlanma gücüne önem verirken erkekler ise dış görünüşe önem vermektedir. Yine araştırmalara göre kadın ve erkeklerde aşka verilen değerin giderek arttığı ve güzel yemek yapma ve ev işlerine verilen değerin azaldığı görülmektedir.

 

 

Uzman Klinik Psikolog Tilbe Çankaya

 

 

Yılmazçoban, A.M. (2010) Evlilikte Çiftleri Etkileyen Unsurlar ve Arkadaşlık İlkeleri. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 1: 178-195.

Kasapkara, A. ve Kasapkara, B. (2014) 20-30 Yaş Grubu Erkeklerin Eş Seçimine Yönelik Tutumları Ve Eşten Beklentilerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi 7(34): 792-800.

 

Kankaya, D. (2015). Evli Bireylerde Aldatma Eğilimi ve Cinsel Yaşantılar, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, İstanbul.

Open chat