Online Terapi

Sanal ortamda bir terapistin danışan ile terapötik ilişki kurarak verdiği hizmete online /sanal terapi denir.

Online terapi ve e-sağlık çalışmaları covid-19 döneminde artmış gözükse de aslında 1990’lı yıllarda tüm dünyada hızla yayılmaya başlamıştır.

Başlarda telefon ve mektuplar ile başlayan bu hizmet teknoloji ilerledikçe gelişmiştir.

Sanal terapiler eposta, yazışma ve görüntülü şekillerde uygulanabilmektedir.

Bu çeşitlerden sadece video konferans ile yapılan terapi yöntemi geleneksel terapiye en çok benzeyeni ve en etkili olanıdır.  Eposta ve yazışma ile gerçekleşen terapiler ile ilgili araştırmalar hala sürmekte ve yüz yüze gerçekleşenlere göre etkileri tartışılmaktadır.

Bu sebeple bu yazımızda sadece video konferans yolu ile yapılan terapi yönteminden bahsedeceğiz.

 

Günümüzde internet ve bilgisayar gibi teknolojiler kolay ulaşılabilir hale gelmiştir. Bu yüzden çoğu insan fiziksel, zihinsel, duygusal sorunlarında online yardım talep etmeye başlamıştır. Yapılan araştırmalarda çoğu insanın online terapiyi tercih ettiği görülmüştür.

 

Çoğu terapistin hem fikir olduğu önemli bir nokta vardır. Bu da kişiler arası iletişimin yeterli ve doyurucu olmasında en önemli özelliğin yüz yüze olunması gerçeğidir. Yüz yüze iletişimde jest ve mimik gibi tepkiler iletişimi kolaylaştırmaktadır. Terapistin kullandığı yöntem ne olursa olsun yüz yüze ilişki terapide gereklidir.  Bu sebeple online terapi yöntemlerinden sadece video konferans yoluyla gerçekleştirilenin etkisi geleneksel terapi ile aynıdır.

 

 

Çevrimiçi terapi bir çok avantaj sağlamaktadır. Geleneksel terapi ve video konferans ile gerçekleşen terapiye bakıldığında terapötik işbirliği ve güven gibi terapinin temel öğelerinde fark olmadığı tespit edilmiştir. Çevrimiçi danışma geleneksel terapi yöntemi kadar etkilidir.

 

Online terapinin olumlu yanları;

 

-Online terapiler geleneksellere göre daha ekonomiktir

-Danışanlar için ev konforu ve güvenliği sağlar

-Yaşanılan bölgedeki coğrafi sıkıntılar nedeniyle terapiste ulaşamayan kişilerin terapi hizmeti görmesini sağlar

-Kişinin terapiste ulaşmak için kendine özgü engelleri olsa dahi terapi hizmeti alabilmesini sağlar

-Kişi sürekli seyahat etmek durumundaysa kesintili bir geleneksel terapi kişiye yeterli gelmeyecektir bu yüzden bu kişilere online terapi daha uygundur.

 

Yapılan çalışmalarda video konferans ile gerçekleştirilen terapilerin travma sonrası stres bozukluğu, depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları, yeme bozuklukları gibi bir çok hastalıkta etkili olduğu görülmüştür.

 

Sadece ağır psikiyatrik vakalarda, acil kriz durumlarında, kendine veya başkasına zarar verme düşüncelerinde online terapi yerine geleneksel terapi tercih edilmelidir. Bunun dışında yaşanılan bir çok sıkıntı nedeniyle terapiye gelemeyen kişilerin online terapi görmesinde hiç bir sıkıntı bulunmamaktadır.

 

Terapötik ilişki online terapilerde de aynı şekilde deneyimlenir ve aynı etki görülmektedir.

 

 

 

Uzman Klinik Psikolog Tilbe Çankaya

Open chat