Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesyon ve kompülsiyonların varlıklarının orta çağa kadar uzandığı düşünülmektedir. Shakespeare tarafından yazılan ünlü eser Macbeth’teki Lady Macbeth’in tüm hayatı el yıkamakla geçmektedir. Obsesyonlar kişiler tarafından yaratılan, kişiyi rahatsız eden ve kişinin uzaklaşmak isteyip yapamadığı düşünceler olarak tanımlanır. Hastalar obsesyonları “vesvese, takıntı veya saplantı” olarak adlandırırlar. Kompulsiyonlar ise bir amaca yönelik tekrarlayıcı davranışlar olarak açıklanmaktadır. Obsesyon ve kompulsiyonlar kişilerin hayatında zaman kaybettirici düşünce ve davranışlardır. Çoğu zaman kişilerin sosyal hayatına ve ilişkilerine büyük engel oluştururlar.

 Obsesyonlara örnek olarak saldırganlık, bulaşma, kuşku, cinsel, simetri ve dini obsesyonlar gösterilebilirken kompulsiyonlara örnek olarak kontrol, yıkama, sayma, sorma-anlatma, dua etme, simetri düzen ve biriktirme kompulsiyonları verilebilir. Obsesif kompulsif bozukluk başka psikiyatrik bozukluklarla (depresyon, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları) çok sık birlikte görülür ve genellikle 22-36 yaş arasında birden ortaya çıkmaktadır. Okb tedavisinde bilişsel davranışçı terapi önemli bir rol oynamaktadır, maruz bırakma yöntemi ile kişiler kaçtıkları obsesyonel düşüncelere maruz bırakılır ve alıştırılır. Bu terapi yönteminde kişiden önce obsesyon ve kompulsiyonlarının rahatsızlık derecesini listelemesi istenir ve başlangıçta en az rahatsız edici olandan başlayarak davranış değişimi hedeflenir. 

Hastalar, obsesif kompulsif bozukluk tedavi edilmezse zamanla ortadan kaybolduğunu düşünür fakat kaybolmaz aksine farklı obsesyon ve kompulsiyonlara evrilir.

*Bayar, R. & Yavuz, M. (2008). İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Türkiyede Sık Karşılaşılan Hastalıklar Sempozyumu Dizisi, No: 62, 185-192.

*Bayraktar, E. (1997). Obsesif Kompulsif Bozukluk, Psikiyatri Dünyası, 1, 25-32.

*Tan, O. (2004). Takıntılar Vaka Örnekleri ve Tedavi Yöntemleri. İstanbul, Timaş Yayınları.

Open chat