Hakkımda

Maltepe Üniversitesi İngilizce Psikoloji lisans eğitimini bitirmiş olan Tilbe Çankaya, Üsküdar Üniversitesinde okuduğu Klinik Psikoloji Yüksek lisans programıyla da Uzman Klinik Psikolog olmaya hak kazanmıştır. Lisans döneminde çeşitli hastanelerde gönüllü olarak yaptığı çalışmalar sayesinde lisans döneminden beri psikiyatrik rahatsızlıkları gözlemleme ve yetişkinlerle görüşme şansını elde etmiştir.

Lisans döneminde Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde gönüllü olarak çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresinde NP Beyin Hastanelerinde 2 yıl boyunca gönüllü olarak obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete, sosyal fobi, panik bozukluk, özgül fobiler, panik atak, bipolar, trikotillomani, öfke problemleri, beden dismorfik bozukluğu ve depresyon gibi konularda çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince NP Beyin Hastanelerinde yatarak tedavi gören hastalar ile görüşmüştür. Aynı zamanda lisans döneminde Eşlik Psikoloji/ Masterson Enstitüsü Türkiye’de gönüllü çalışarak danışan terapist ilişkisini gözlemleme şansı bulmuştur. Obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, anksiyete bozuklukları, trikotillomani, panik bozukluklar, kayıplar ve yas danışmanlığı, uyku problemleri, öfke problemleri, fobiler, bipolar bozukluk, borderline kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve narsisistik kişilik bozukluğu çalışma alanlarındandır.

Özel ilgi alanları Masterson Psikanalitik Psikoterapi, Şema Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)dir.

Eğitimler Sertifikalar 

 • Masterson Yaklaşımı Eğitimi- Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi Teorik  Eğitimi 
 • Masterson Yaklaşımı Nesne İlişkileri Eğitimi 
 • ISST Onaylı Şema Terapi Sertifikasyon Programı
 • Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi (Datem Ebru Şalcıoğlu, eğitim devam etmektedir) 
 • Yas Danışmanlığı
 • Aile ve Çift Terapisi (Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Citeb)
 • Cinsel Terapi (Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Citeb)

 • Wisc- 4 Çocuklar için Zeka Testi
 • Denver 2 Çocuklar için Gelişim Testi
 • Hacettepe Universitesi Obsesif Kompulsif Bozuklukta Kültürlerarası Çalışmalar ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu
 • Hacettepe Üniversitesi Christine Purdon- Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisi 
 • Hacettepe Üniversitesi Obsesif Kompulsif Bozuklukta Kültürler Arası Çalışmalar ve Güncel Tedavi Yaklaşımları- Doç. Dr. Müjgan İnözü
 • Irvin Yalom- Psychology Talks (Telekonferans) 
 • Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu- Psychology Talks (Bilişsel Davranışçı Terapiler)

Testler

 • Wisc-4 Zeka Testi
 • Denver 2 Gelişimsel Tarama Envanteri
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Yale Brown Obsesif Kompulsif Bozukluk Değerlendirme Ölçeği
Open chat