Çoklu Zeka Teorisi

Önceleri insanların zekasının doğuştan geldiğine ve belirli bir zeka ile doğup onunla ölündüğüne inanılırdı. Fakat günümüzde zekanın neredeyse her yaşta geliştirilebilir bir konsept olduğu bilinmektedir. Zeka ile ilgili araştırmaların en bilineni ve en önemlilerinden biri Gardner’ın Çoklu Zeka Teorisidir.  Genelde yaşamda karşılaştığı problemleri çözebilen ve kültürlerinde değer verilen ürünleri ortaya koyabilen insanlar zeki olarak nitelendirilir. Fakat aslında zeka çoklu bir olgudur. Gardner’a göre 8 tür zeka vardır ve hepsi birbirinden önemlidir.  Bu türler Sözel, mantıksal, mekansal, müzik, bedensel, sosyal, içedönük ve doğa zekasıdır.

 

Dilsel/ Sözel Zeka

 Bu zekaya sahip kişiler kelimeleri kullanmakta ve yazıp konuşmakta oldukça iyidirler. Bilgileri ezberlemek ve hikayeler yazmak gibi konularda oldukça başarılı olan bu kişiler dilin temel işlevlerini kullanma yeteneğine sahiptirler.

 

Meslek Seçimleri

 • Yazarlık
 • Şairlik
 • Gazetecilik
 • Avukatlık

 

 

Mantıksal / Matematiksel Zeka

Bu zeka türü sayısal ve akıl yürütme zekası olarak bilinmektedir. Bu kişiler bilimsel hipotezleri sınıflandırma, öngörü ve neden sonuç ilişkilerini anlamakta iyidirler. Fen bilimlerinde, inşa etmekte ve internet kullanmakta oldukça iyi olan bu kişilerin meslek seçimleri de bunlara yönelik olmaktadır.

 

Meslek Seçimleri

 • Fizik
 • Matematik
 • Mühendislik
 • Muhasebecilik
 • Yazılım

 

Mekansal / Uzaysal /Görsel Zeka

 Bu kişiler yer, zaman, renk, çizgi, şekil, biçim ve desen gibi olgulara ilgilidirler ve bunlar arasındaki ilişkileri anlamakta oldukça iyidirler. Bu kişiler yer yön bulmakta ve harita okumakta yeteneklidirler aynı zamanda puzzle yapmak, çizim yapmak gibi etkinlikleri de severek ve başarılı şekilde gerçekleştirirler.

 

Meslek Seçimleri

 • Mimar
 • Mühendis
 • Sanatçı

 

 

Müzik Zekası

 Sesleri ayırt etmek, ritim, tını duyarlılığı, beste yapabilme ve melodileri doğru duyabilme gibi özelliklere sahip bu insanlar müzikal performanslarda oldukça iyidirler. Bu kişiler şarkı söylemek, enstrüman çalmak, müzik tonlarının farkına varmak, şarkı söz ve ritimlerini hatırlamak konusunda becerilidirler.

 

Meslek Seçimleri

 • Müzisyen
 • Bestekar
 • Şarkıcı
 • Müzik Öğretmeni

 

 

Sosyal Zeka

Bu kişiler insanların duygularını, ilgilerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama konusunda oldukça iyidirler. Güçlü sezgilere sahip bu kişilerin sosyal ilişkileri oldukça iyiyken insanlarla konuşmakta, olayları farklı yönlerden görmekte ve çatışmaları çözmekte başarılıdırlar.

 

Meslek Seçimleri

 • Psikolog
 • Filozof
 • Danışman
 • Politikacı
 • Satış Elemanı

 

İçe Dönük / İçsel Zeka

Bu kişiler kendi duygularının, motivasyonlarının ve düşüncelerinin farkında olan kişilerdir. Hayal kurmakta oldukça iyi olan bu kişiler kendi güçlerini ve güçsüzlüklerini fark etmekte, teori ve fikirleri analiz etmekte de oldukça iyidirler.

 

Meslek Seçimleri

 • Filozof
 • Yazar
 • Bilim İnsanı

 

Doğa Zekası

Bu kişiler doğaya duyarlı olan ve doğaya katkıda bulunmaya çalışan kişilerdir. Toprakla uğraşan, hayvanlara değer veren ve bitkileri korumayı kendilerine görev edinmiş kişilerdir. Bu kişiler aynı zamanda çevrelerindeki değişimlerin her daim farkında olabilen ve doğa ile ilişkisini fark edebilen kişilerdir. Botanik, biyoloji, kamp ve yürüyüş gibi alanlarla oldukça ilgilidirler.

 

Meslek Seçimleri

 • Biyoloji
 • Çiftçi
 • Bahçıvanlık

 

 

Bedensel Zeka

 Bu zeka türünde bedensel olarak yapılan hareketlerde başarılı olmayı içerir. Fiziksel nesneler ile uğraşmak, bedeni kontrol etmek ve bedeni yorumlamak gibi durumlarda oldukça iyilerdir. Bu kişiler aynı zamanda el becerisi gerektiren aktiviteler ve oyunlarda başarılıdırlar.

 

Meslek Seçimleri

 • Sporcu
 • Dansçı
 • Aktör
 • Doktor

 

Çoğu insan zekayı akademik başarı adı altında görse de zeka aslında çok yönlü bir kavramdır ve bir kişinin potansiyeli sadece akademik başarıdan ibaret değildir. Geleneksel zeka testlerinden yüksek puan almak artık tam olarak zeka göstergesi olmamaktadır çünkü zeka testlerinden ortalama puan alan bir insan sözel, doğa, sosyal, müzik zekası gibi konularda oldukça zeki olabilirler.

 

Open chat