Aldatma

Aldatma evliliklerde oldukça sık görülmektedir. Aldatma ve aldatılma duygusal ilişkilerde yıkıcı etkisi olan ve ilişkilerin bitmesi de önemli etkiye sahip olan bir konudur. İnsanlar sadece evliliklerinden mutsuz oldukları için değil bazen de kendilerini keşfetme ve kendilik değerlerini yüceltmek amacıyla da aldatma yoluna gittiklerini beyan etmektedir.  Aldatma toplum tarafından onaylanmayan bir durum olduğundan bu konu ile ilgili konuşmak veya araştırma yapmak oldukça zordur. Peki insanlar neden aldatır?

 

Aldatmanın Nedenleri

Sosyolojik olarak insanlar aşkı olumlu algılarken cinselliği olumsuz olarak algılarlar ve çocukluktan beri gelen olumlu aşk olumsuz cinsellik düşüncesini büyüdüklerinde birleştirmeye çalışırlar. Yani bu çocuklara büyüdüklerinde aşk ve cinselliğin bir bütün olduğu söylenir fakat çocukluktan beri başka şeyler duymuşlardır. Bu sebeple sevgilileri ile cinsel ilişki kurmayı reddedip başkaları ile cinsellik yaşamayı seçen insanlar vardır. Bu da kişileri aldatmaya yöneltmektedir.

 

  • Her birey evli olduğu kişiyi çekici bulmayabilir ve bunun sonucunda ise aldatmayı bir çözüm olarak görebilir.

 

  • Kişilerin çocuklukta yaşadığı travmalar arttıkça aldatma eğilimlerinin arttığı belirlenmiştir

 

  • Bazı insanlar ise ilişki doyumu yaşamadıklarında aldatmaya yönelebilir.

 

  • Evlilik ve ilişkide cinsel ve duygusal tatmin az ise bu durum insanları aldatmaya itebilir.

 

  • İlişkilerdeki çatışmaların da insanları aldatmaya ittiği görülmüştür.

 

Aldatmanın Türleri

Araştırmalara göre iki çeşit aldatma bulunmaktadır bunlar duygusal ve cinsel aldatmadır.

 

Duygusal Aldatma

Kişinin devam eden bir ilişkisi varken başka biriyle duygusal anlamda yakınlık yaşaması veya başka birine duygusal anlamda yakınlık hissetmesine denir. Kadınlarda duygusallığın ve cinselliğin bir arada görüldüğü aldatmalar daha fazla görülmektedir. Kadınların çoğu ilişkilerini duygusal temelli kurmaktadırlar. Aldatan bireylerde duygusal bağlanma kadınlarda daha çok görülmektedir.

 

Cinsellik Odaklı Aldatma

Hali hazırda bir romantik ilişki içerisindeyken başkası ile yaşanan cinsel birliktelik cinsel aldatma olarak tanımlanmaktadır. Erkeklerde cinsellik odaklı aldatma daha fazla görülmektedir. Araştırmalara göre erkekler ilişkilerinde cinsellik odaklı düşünmektedir.  Bu sebeple aldatan insanlar arasında erkeklerin daha az bağlanma yaşadığı saptanmıştır. Cinsel aldatma üç aşamadan oluşmaktadır bunlar hoşlanma duygusu, sevgililik ve cinselliktir. Bu sebeple farkındalığa sahip bireyler ilk aşamada bir şeylerin yanlış gittiğini fark edip bu durumdan kendini kurtarabilmektedir.

 

Erkekler aşk ve cinselliği birbirinden ayırabilirler fakat kadınlar için aşk ve cinsellik ayrılmazdır. Bu sebeple cinsellik odaklı aldatılan bir kadın partnerinin başkasına aşık olduğunu düşünür çünkü kadınlara göre aldatmak için aşık olmak gerekir. Erkekler ise partnerinin başka biriyle duygusal yakınlık içinde olduğunu fark ettiğinde o ilişkide mutlaka cinsellik olduğunu düşünürler çünkü erkeklere göre aldatmanın sebebi cinselliktir.

 

 

  Uzman Klinik Psikolog Tilbe Çankaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarhan, N. (2014) Evlilik Psikolojisi. 20. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul.

Polat, D. (2006) Evli Bireylerin Evlilik Uyumları, Aldatma Eğilimleri Ve Çatışma Eğilimleri Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kankaya, D. (2015). Evli Bireylerde Aldatma Eğilimi ve Cinsel Yaşantılar, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, İstanbul.

 

 

Open chat